Kvalitet och miljö

Svets & Montage IndustriPartner AB arbetar med ständigt förfinade metoder för att säkerställa den, sedan tidigare, kända "svetsomontagekvaliteten".

Varje produkt som lämnar produktion har genomgått en intern kvalitetskontroll. Vid tillverkning av säkerhetsklassade produkter, t ex tryckkärl, är tillverkningsprocessen kvalitetssäkrad enligt de krav och regler som ställs av Arbetsmiljöverket och övriga myndigheter. PED-direktivet är ett exempel på regelverk, där kunden alltid kan känna sig säker på att aktuella regler följs.

WPQRer - Svetsprocedurer för kvalitetssäkring

Inom företaget pågår en kontinuerlig process för att säkerställa kvalieteten för den svetsande verksamheten. Ett led i detta är ett pågående arbete med en certifiering mot ISO 3834. Redan nu finns kvalitetssäkrade svetsprocesser inom företaget när det gäller svetsniing i rostfria material samt certifierad personal för ändamålet.

För kontroll, provning och CE-märkning anlitas TRK Administrationskontroll och Weldadvice där kunden och/eller produktens art kräver kontroll av Ackrediterat Organ, d v s ett fristående kontrollorgan, godkänt av SWEDAC.


Miljö

Miljöarbetet bedrivs som en naturlig del i det dagliga arbetet. Kontinuerligt utvärderas mer miljövänliga alternativ inom verksamheten, såväl ur arbetsmiljöaspekt som den totala miljöpåverkan.

Allt stål är återvinningsbart!


Arbetsmiljö

Företaget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet och bedriver i samarbete med skyddsombud, lokalt skyddsombud och arbetsledning Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM. Personal och medarbetare genomgår årligen en allmän hälsokontroll, där vi har avtal med Hälsoringen Arbetsliv i Bromölla.

Prevent - verktyg för arbetsmiljöarbete
Avtal Arbetsmiljö och Hälsovård Teknikförtagen/IF Metall (pdf)
Checklista för svetsverkstäder


För att underlätta hanteringen inom arbetsmiljöarbetet, finns här Arbetsmiljöverkets föreskrifter för svetsverkstäder för nedladdning eller för läsning på skärm.

Branschpaket för verkstäder i pdf-format

Användning av pressar och gradsaxar
Användning av truckar
Användning av arbetsutrustning
Besiktning av liftar etc
Besiktning av trycksatta anordningar
Gränsvärden och luftföroreningar
Oljor
Smältsvetsning
Stegar och arbetsbockar
Vibrationer


Intern dokumentation och anvisningar

Arbete i slutna rum (t ex cisterner och tankar vars innehåll är explosivt ex damm, gas eller kemikalier)

Blankett för kundens garanti för säkerheten vid arbete i slutna rum (OBS kunden eller dennes ombud skall fylla i denna blankett och godkänna att arbetet är säkert i det slutna rummet, lika viktigt som Heta Arbete och svetstillstånd!)