Affärsområden

"Allt inom stål och plåt" hade varit en enkel men kanske inte så talande beskrivning av verksamheten i Svets & Montage.

En mer precis beskrivning är att maskinpark, personal, erfarenhet och kompetens är anpassad för specialtillverkning, enstaka produkter och prototyper samt ett stort kunnande inom underhålls- och servicearbeten inom såväl tung som känslig industri - livsmedel, process, papper etc.

Tillverkning

Egen verkstad, erfaren och kompetent personal och en flexibel maskinpark gör att våra kunder tryggt kan anlita oss för såväl delen som helheten.

Underhåll och service

Hos oss ska det vara enkelt, säkert och tryggt. Personal som åker ut till våra kunder ska ha rätt kompetens och rätt utrustning för det arbete de ska utföra.

Bemanning

Bemanna din produktion med erfaren personal med allsidighet och flexibilitet från alla förekommande maskinoperationer och arbetsmetoder i en mekanisk verkstad.

Produkter

Kabeltrumvagn för el- och telemontörer, vacuumsug för pälsdjursnäringen och fästelement för stålkonstruktioner är några exempel på produkter under vårt eget varumärke.

Multiflex

Varför, hur och när?
Multiflex-fästet ersätter traditionell infästning med svetsning eller bultning i t ex broar, fjärrvärmerörgator och off-shoreutrustning - samtliga löper risk för materialutmattning p g a spänningar i materialet när stålets egenskap att förändras vid temperaturväxlingar gör att konstruktionerna nöter på varandra.